Održivost u JYSK-u

Cilj kompanije je da integriše ekološku održivost u sve relavantne oblasti svog poslovanja. Na ovoj stranici možete da saznate više o nekim o naših mnogobrojnih inicijativa na polju ekološke održivosti.

SUSTAINABILITY IN JYSK

Suzbijanje klimatskih promjena

JYSK ima ambiciozne planove da do 2030. prepolovi emisiju gasova staklene bašte koji su rezultat napajanja elektrićnom energijom i grejanjem svojih prodavnica, distributivnih centara i kancelarija.

Naporno radimo na povećanju efikasnosti naših objekata, prelasku na obnovljive izvore energija kao i na postupnom izbacivanju fosilnih goriva iz upotrebe. Pored toga, sa partnerima u lancu snabdijevanja i transportu radimo na tome da do 2050. postignemo nultu emisiju ugljenika u svim svojim aktivnostima.

Održiviji izbori drveta

Do kraja 2024. svi JYSK-ovi proizvodi i ambalaža napravljeni od drveta, kartona ili papira imaće FSC™ (FSC™ N001715). Kada kupujete u JYSK, potražite proizvode sa oznakom FSC.

FSC je skraćenica za Forest Stewardship Council™ (Savjet za upravljanje šumama). FSC je međunarodna neprofitna organizacija i sistem označavanja drveta i papira koji potiču iz održivih šuma ili drugih ekoloških prihvatljivih izvora.

2006. godine JYSK je bio jedan od prvih članova kada je FSC osnovao svoju filijalu u Danskoj.

Održiviji pamuk

Do kraja 2024. godine JYSK se obavezao na 100% održiviji pamuk za sve tekstilne proizvode.

To obuhvata inicijativu Better Cotton, reciklirani pamuk i organski pamuk koji ima sertifikat Global Organic Textile Standard (GOTS).

Više recikliranih materijala

JYSK neprekidno radi na povećavanju udjela recikliranih materijala u svojoj proizvodnji, vodeći računa pritom da ne narušava njihov kvalitet i bezjednost.

To takođe znači da prilikom dizajniranja proizvoda nastojimo da obezbjedimo da oni mogu lako da se demontiraju kako bi se sastavni djelovi posebno reciklirali na odgovarajući način.

SUSTAINABILITY IN JYSK