Korisnička služba - pitanja i odgovori

| KONTAKT INFORMACIJE

SALON PODGORICA
Tuški put bb

+382 67 228 939

+382 20 240 208

+382 69 104 150

podgorica@eurodom.me

SALON RADANOVIĆI
Jadranska magistrala bb

+382 69 104 155

+382 67 227 179

+382 67 227 666

jysk.radanovici@t-com.me

SALON BERANE
Rudeš bb

+382 67 227 467

+382 69 150 898

jysk.berane@eurodom.me

JYSK OFFICE
(Informacije, primjedbe i sugestije)

+382 20 240 208

+382 67 228 939

jysk.office@eurodom.me