PRODAVNICE

|SALON RADANOVIĆI

Jadranska magistrala bb
Radanovići, Crna Gora
+382 32 328 964
+382 67 227 179
jysk.radanovici@t-com.me

|SALON BUDVA

Zaobilaznica, zgrada Nivel
+382 69 104 156
+382 69 150 898
jysk.budva@eurodom.me